Уважаеми гости, моля запознайте се с ПРАВИЛАТА на Хотел „Луч“

I. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:

1. Резервациите се приемат от управителя или дежурния рецепционист по телефона, чрез формата за запитване на уеб сайта или по и-мейл и се потвърждават до 24 часа след получаване на заявката.

2. За да се гарантира резервацията, се изисква минимум 30% предплащане/депозит от стойността на резервацията, платени до 3 календарни дни след резервацията. Ако в този срок не бъде получено авансово плащане, резервацията се анулира без предупреждение.

3. Можете да заплатите резервация, нощувка или други предоставени Ви услуги в брой, с дебитна/кредитна карта, или чрез банков превод, съгласно действащите в комплекса тарифи в Лева (BGN)

• За банков превод, моля използвайте следните детайли:
Банка: Пощенска банка, IBAN:BG28BPBI79421087731101 В полза на: Хотел ЛУЧ - к.с.Паничище

4. При анулиране на резервация до седем работни дни преди началната дата не се дължи неустойка. При анулиране на резервация по-малко от седем работни дни преди датата на пристигане се дължи неустойка в размер на 50% от депозита по резервация, но не по-малко от стойността на първата нощувка.

5. При неявяване се дължи неустойка в размер на 100% от депозита, но не по-малко от стойността на първата нощувка.

6. При анулиране на резервации по промоционални или празнични пакети, по-малко от десет работни дни преди началната дата, се дължи неустойка в размер на 100% от депозита.

7. При анулиране на организирани мероприятия до петнадесет работни дни преди датата на пристигане не се дължи такса. При анулиране на организирани мероприятия по-малко от петнадесет работни дни се дължи сумата за всички договорки, направени към момента на анулиране, плюс 50% от депозита.

8. При по-ранно напускане от резервирания престой се дължи стойността на една допълнителна нощувка.

9. На гости, които при предишно свое посещение са нарушили Правилата на Хотел „ЛУЧ“, може да бъде отказана резервация.

10. Хотелът има право да откаже резервация на гост, който е правил резервация, без да пристигне и без да уведоми за отмяната на резервацията.

11. Ако гост закъснее повече от дванадесет часа, резервацията му се анулира без уведомление.

12. Хотелът си запазва правото по всяко време да променя цените на предлаганите услуги, както и условията за ползването им. Актуализацията се отразява и на уебсайта до 30 дни, считано от датата на промяна.

II. ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И НАПУСКАНЕ:

1. При пристигането си гостът е длъжен да представи документ за самоличност (лична карта, задграничен паспорт, шофьорска книжка) и да попълни адресна карта.

2. Настаняването на гостите на комплекса се извършва след 14:00 часа.

3. Услуги, като ранно настаняване (преди 14.00 часа) и късно напускане (след 12.00 часа), се предоставят на гостите само при наличие на свободни стаи в хотела и отсъствие на резервации за исканите дати и часове, и се заплащат съгласно ценовата листа на хотела.

4. Можете да удължите пребиваването си в хотела, само при наличие на свободни места. Заплащането на допълнителните нощувки е съгласно ценовата листа на хотела.

5. Нощувката се заплаща в пълен размер, независимо от това, колко часа е останал гостът в хотела.

6. В деня на заминаването си, гостите на хотела са длъжни да освободят помещението до 12:00 часа.

7. При напускане на комплекса гостите са длъжни да заплатят повреден или изгубен ключ по време на престоя им.

8. При напускане на хотела всички щети и/или липсващи предмети, неупоменати (за които не е съобщено своевременно) при настаняването на гостите, се заплащат от тях по цени, съгласно ценоразписа на хотела.

9. Гостите пристигат и напускат хотела през входа за посетители и след уведомяване на рецепцията за пристигането си / заминаването си.

III. ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА:

1. Хотелът може да откаже предоставянето на услуги на гост, който не представи документ за самоличност и/или откаже да попълни адресна карта.

2. Гостите на хотела носят материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество собственост на хотела и/или на трети лица.

3. Гостите на хотела носят солидарно материална (финансова) отговорност за повредено и изгубено имущество, собственост на хотела и/или на трети лица, от техни посетители.

4. Хотелът не носи отговорност за забравени или откраднати вещи, не предадени на съхранение или оставени без надзор.

5. Закуската се сервира в ресторанта на комплекса от 8:00 часа до 10:00 часа. Ако желаете да закусите по-рано, моля, обърнете се към рецепцията на комплекса предишната вечер до 18:00 часа, за да Ви се приготви сух пакет.

6. Обядът се сервира на блок маса или по меню от 12:00 часа до 01:30 часа. Напитки и храни на свободна консумация по менюто на ресторанта се сервират съгласно работното време и цени на ресторанта.

7. Вечерята се сервира на блок маса или по меню от 19:00 часа до 21:30 часа през лятото и от 18:30 часа до 21:00 часа през останалите сезони. Напитки и храни на свободна консумация по менюто на ресторанта се сервират съгласно работното време и цени на ресторанта.

8. Гостите и посетителите на хотела са длъжни да спазват определен начин на обличане при посещение на ресторанта и на територията на обекта – облеклото да бъде спортно или елегантно. Нежелателно е влизането пребиваването в ресторанта, както и в общите частис джапанки, халати, по бански и в не добър външен вид.

9. Гостите на хотела трябва да са с поведение, което не накърнява добрите нрави и не пречи на почивката останалите гости в хотела, а в следобедните часове между 14:00 часа и 16:00 часа, и нощните след 22:30 часа стриктно да пазят тишина.

10. При излизане от „зала за игри“ и „сауни“, гостите на хотела са длъжни да затварят прозорците, крановете за вода, да изключат електроуредите, да заключат помещението и предадат ключа на рецепцията.

11. Влизането в хотелската част на външни посетители се осъществява единствено след разрешение от рецепцията и представяне на документ за самоличност, и регистриране на посещението. Пребиваването им след 21:00 часа е разрешено след заплащане на нощувка.

12. На територията на хотела работи система за видео наблюдение (с изключение на тоалетните, хотелските стаи, сауните). Ползвайки услугите на комплекса, Вие се съгласявате с видео наблюдението.

13. При констатиране на нарушения на вътрешния ред в хотела, накърняване доброто име и престижа на хотела, законите и правовия ред в страната, администрацията на хотела има право по всяко време да прекрати взаимоотношенията с гостите и престоя им. Заплатените от гостите суми за резервация и нощувки не се възстановяват.

15. Всички разходи направени от администрацията на хотела при престоя на гостите, които не са включени в цените за нощувки, промоции или пакети, са за сметка и са дължими от гостите на хотела.

IV. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:

1. Внасянето и използването на електронагревателни или други отоплителни уреди и съоръжения.

2. Внасянето и използването хранителни продукти в стаите и помещенията, извън тези определени за хранене.

3. Вдигането на шум, пеенето, викането, бягането, хазарта и шумните празненства.

4. Употребата на открит огън, внасянето и складиране на леснозапалими, взривни, или обемисти предмети (багажи), оръжие, бои, химикали, мотоциклети, велосипеди или други неразрешени от управата предмети и материали.

5. Пушенето в стаите, ресторанта и извън регламентираните за целта места.

6. Нарушаването на общоприетите норми на поведение, в това число и употребата на наркотични вещества.

7. Внасянето на домашни любимци или други животни.

8. Разместването на мебели и имущество в стаите и помещенията в хотела, без изричното съгласие на управата.

9. Изнасянето на всякакъв вид имущество (хавлии, кърпи, инвентар, посуда и др.) извън територията на хотела.

10. Воденето на външни лица в хотелските стаи, без разрешение от администрацията на хотела. Посетителите е желателно да се посрещат във фоайето на хотела или ресторанта или общите части.

11. Влизането на гостите на хотела или външни лица в сервизни помещения, кухненски помещения в ресторант, стаи за персонала, други помощни помещения или помещения наети от трети лица.

12. Агресивното поведение и действия, застрашаващи здравето и имуществото на персонала или трети лица.

13. Паркирането на автомобили, извън обособените за целта площи.

Oт управата на Хотел "Луч"